Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Bibliotheek Gelderland Zuid
Nijmegen

Marjolein Hordijk
T 024 3274915
E mhordijk@obgz.nl

Doelgroepen
 • 15 jaar
 • 16 jaar
 • 17 jaar
 • docenten voortgezet onderwijs
 • leerlingen MBO
 • leerlingen bovenbouw voortgezet onderwijs
 • ouders / verzorgers

Kernfunctie
 • Leren
 • Lezen
 • Kunst en cultuur

Innovatiefase
 • geïmplementeerd en toegepast bij meerdere bibliotheekorganisaties

Thema

Jeugd en onderwijs
 • doorgaande leeslijn 0-18
 • mediawijsheid

Persoonlijke ontwikkeling
 • technologie en makers

Evaluatievorm
 • evaluatieverslag
 • effectonderzoek

Project overnamemogelijkheid
 • begeleiding gratis
 • materialen betaald

B/Slash

'B-slash' is een succesvol multimediaal leesbevorderingsproject voor derdejaars voortgezet onderwijs.

Leraren geven aan dat bij B/Slash hun leerlingen vragen om extra leestijd, of ze meer Slash-boeken mogen lezen en werken met Kahoot en Augmented Reality is gewoon leuk!
Een biebmedewerker trapt af met de eerste les. Het project en vier Slashreeks-boeken worden met o.a. filmpjes geïntroduceerd. Leerlingen kiezen een boek, worden in groepen verdeeld en wordt de Kahoot getest. Daarna kan de docent met de Kahoot en handleiding in een lessenreeks van ca. 5 weken aan de slag. Bij de lessen Nederlands kunnen ze lezen, quizen maken en verdiepende opdrachten doen. Optioneel zijn crossovers met creatieve vakken of maatschappijleer.

Als toetje kun je afsluiten met een projectdag van KleinKunstig. Boekscènes worden uitgewerkt in animatie/acteerfilmpjes die gepresenteerd worden via een Augmented Reality-route door de school. Zo komen de boeken echt tot leven!

Optioneel kun je ook ouders betrekken bij het project. De Bibliotheek biedt -als de school dit wil- een workshop 'Leesplezier aan de keukentafel aan'. Hierbij krijgen ouders handvaten om met hun kind in gesprek te gaan over boeken. Voor leraren bieden we een workshop praten over boekbeleving aan.


Doel innovatieproject

Jongeren aan het lezen krijgen en het boek uit laten lezen. En dan ook nog met plezier. Daarnaast zit er een optioneel element van mediawijsheid in.

Kerndoelen: begrip & analyse, techniek & gebruik, communicatie & creativiteit, strategie & reflectie & waardering.


Startjaar innovatie
 • 2015

Toelichting innovatiefase

In juni 2016 is het project met succes afgerond op alle vier de pilotscholen, van vmbo-basis/kader tot en met havo in stad en op platteland. Inmiddels is het project op meerdere scholen uitgevoerd en in diverse bibliotheken in het land.

We zijn op dit moment ook bezig met het toevoegen van een extra titel en een extra optie voor de projectdag. Er is vanuit scholen namelijk veel vraag gekomen naar de auteur in de klas of een jongere uit het boek. De betreffende jongere is niet mogelijk, maar ervaringsdeskundigen wel.


Aanpak project

Het project is in samenwerking met Kleinkunstig (organisatie voor kunsteducatie in het hele land) ontwikkeld en uitgevoerd. Tijdens de ontwikkeling en de reflectiefase zijn leraren betrokken. Het digitale platform is ontwikkeld samen met Tweede Golf en de Schrapfabriek. Al deze samenwerkingspartners hebben zelf ook geïnvesteerd in het project. De Rijnbrinkgroep heeft het onderzoek naar ouderbetrokkenheid uitgevoerd. Het project heeft diverse financiers.


Samenwerkingspartners
Kleinkunstig Organisatie voor kunsteducatie in het hele land Zwolle

Resultaat

Een prachtig project met effect: zelfs de minst gemotiveerde jongeren gaan met toch wel enthousiasme aan het lezen. De docenten zijn verbaasd van de reacties van leerlingen: 'Ze vragen om meer leestijd en of ze een tweede boek ook mogen lezen'.Evaluatie toelichting

Het is een en al succes... op een puntje na. Ouders betrekken bleek ook binnen dit project een moeilijk punt. Alleen op de school waar een cultuur is van ouderbetrokkenheid, is het gelukt een paar ouders te enthousiasmeren voor een workshop.

Zie verder de link van de projectverantwoording.Toelichting overnamemogelijkheid

De Bibliotheek Gelderland Zuid draagt B/Slash graag over aan andere bibliotheken. Dit gaat via een 'warme overdracht' oftewel langs komen in Nijmegen bij de Bibliotheek voor een overdrachtmoment. Je krijgt uitleg van het digitale platform, de lessenreeks, de workshop en de samenwerking met Kleinkunstig. De boeken uit de Slashreeks koop je zelf en voor webhosting betaal je een jaarlijks bedrag.Handleiding (link)
BSLASH overnemen?