Verfijnen

Resultaten

Contactinformatie
Bibliotheek Veghel
Veghel

Meike Boertjes
T 0413 342705
E kennismakers@nobb.nl

Doelgroepen
  • bibliotheekmedewerkers
  • Vanaf 18 jaar (18+)

Programmalijnen
  • Persoonlijke ontwikkeling

Innovatiefase
  • geïmplementeerd en toegepast op meerdere locaties

Evaluatievorm
  • geen evaluatie

Project overnamemogelijkheid
  • materialen betaald

KennisMakers

KennisMakers is een oproep aan mensen om hun passie of kennis te delen. De bibliotheek faciliteert en brengt mensen bij elkaar. Achterliggende gedachte: de bibliotheek heeft een grote collectie en dus, samen met haar medewerkers, veel kennis in huis... maar niet álle kennis. KennisMakers kunnen dit aanvullen en daarmee de collectie van de bibliotheek een extra dimensie geven. Mensen komen niet langer alleen naar de bibliotheek om kennis te halen, maar ook om kennis te brengen. Belangrijk hierbij is de lokale verankering van de bibliotheek: mensen uit eigen dorp of stad worden direct betrokken en actief onderdeel van de kennisdeling in de bibliotheek.


Website

Doel innovatieproject

Mensen in het werkgebied kennis laten delen met elkaar. Met de subsidie van de Innovatieraad in 2015 hebben we onderzoek gedaan naar een betere zichtbaarheid van de KennisMakers als onderdeel van de collectie en nieuwe onderdelen toegevoegd, zoals KennisColleges en het maken van promotiefilmpjes met de iPad.


Startjaar innovatie
  • 2013


Evaluatie toelichting

Zie projectrapportage.Toelichting overnamemogelijkheid

De overname van het project bestaat uit twee delen. De inhoud van het project is gratis over te nemen. Download daarvoor de toolkit. Stuur wel even een mailtje naar de projectleider via kennismakers@nobb.nl. We horen het graag als je ermee aan de slag gaat! Het project is alleen over te nemen in combinatie met de PR-materialen (€ 100,- ex. BTW). De PR-materialen worden aangepast voor jouw bibliotheek.Projectrapportage
Inhoudelijk verslag