Over de Innovatiebieb

De Innovatiebieb is het digitale platform van de Nederlands bibliotheken voor het delen en vindbaar maken van innovaties.

Via de Innovatiebieb kunnen bibliotheken gebruik maken van de kennis en ervaring met innovatie in het bibliotheeknetwerk. Met behulp van de zoekfuncties kunnen innovaties worden gezocht op de thema’s van de Innovatieagenda en op tal van andere kenmerken. Materialen kunnen worden gedownload en er kan contact worden opgenomen met de bibliotheek, die de innovatie heeft uitgevoerd.

De Innovatiebieb is het digitale instrument voor de 13 themagroepen, die voor de uitvoering van de Actieagenda zijn geformeerd. De themagroepen zijn gericht op het versterken van de innovatie, met één of twee POI’s als trekker. Voor meer informatie en contactgegevens: levien.denboer@kb.nl

De 13 thema’s ijn gerelateerd aan de 4 prioriteiten van de Innovatieagenda

 Prioriteit 1:

Jeugd & Onderwijs

Prioriteit 2:

Participatie & zelfredzaamheid

Prioriteit 3:

Persoonlijke ontwikkeling

Prioriteit 4:

Verandering en verbreding klassieke bibliotheek

Flankerend beleid

1. Doorgaande leeslijn 0-18

3. Participatie en zelfredzaamheid 

4. Leven lang leren

7. Digitale bibliotheek en digitalisering

9. Effectmeting

2. Mediawijsheid

5. Community Librarian Netwerk

8. Bibliotheek 3.0 en optimalisatie klassieke bibliotheek

10. Conceptontwikkeling en open innovatie

6. Werkplaats

 

11. Marketing

12. Kennisdeling

13. Vakdeskundigheid

 

De Innovatiebieb komt voort uit de Innovatieagenda 2016-2018 en is een gezamenlijk initiatief van het netwerk van openbare bibliotheken: lokale bibliotheken en de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB), provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s), de Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) en de Koninklijke Bibliotheek.

Documenten