Over de Innovatiebieb

De Innovatiebieb is het digitale platform van het openbaar bibliotheeknetwerk in Nederland voor het delen en vindbaar maken van innovaties. De Innovatiebieb biedt een overzicht van de innovaties in het bibliotheekveld in Nederland.

Door het delen en vindbaar maken van innovatieve projecten in de Innovatiebieb kunnen bibliotheken gebruik maken van de kennis en ervaring die er ligt in het gehele netwerk. Met behulp van de zoekfuncties kunnen innovaties worden gezocht op de 15 thema’s van de Innovatieagenda en op tal van andere kenmerken. Materialen kunnen worden gedownload en er kan contact worden opgenomen met de bibliotheek, die de innovatie heeft uitgevoerd.

De Innovatiebieb komt voort uit de Innovatieagenda 2016-2018 en is een gezamenlijk initiatief van het netwerk van openbare bibliotheken: lokale bibliotheken en de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB), provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s), de Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) en de Koninklijke Bibliotheek.

Contact: Annet Knol, Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken, a.knol@sfb-net.nl