Over de Innovatiebieb

De Innovatiebieb is het digitale platform van de Nederlands bibliotheken voor het delen en vindbaar maken van innovaties.

Via de Innovatiebieb kunnen bibliotheken gebruik maken van de kennis en ervaring met innovatie in het bibliotheeknetwerk. 

Met behulp van de zoekfuncties kunnen innovaties worden gezocht op de 15 thema’s van de Innovatieagenda en op tal van andere kenmerken. Materialen kunnen worden gedownload en er kan contact worden opgenomen met de bibliotheek, die de innovatie heeft uitgevoerd.

De Innovatiebieb is het digitale instrument van de Community’s of Practice van bibliotheken, POI’s en KB die zijn voortgekomen uit de Innovatieagenda. De community’s zijn gericht op het versterken van de innovatie op één van de thema’s uit de Actieagenda. Ze zijn per thema provincie-overstijgend georganiseerd met één of twee POI’s als trekker. Voor meer informatie en contactgegevens: grietje.smit@kb.nl

De thema’s van de Community’s of Practice zijn gerelateerd aan de 4 prioriteiten van de Innovatieagenda.

In schema:

 Prioriteit 1:

Jeugd & Onderwijs

Prioriteit 2:

Participatie & zelfredzaamheid

Prioriteit 3:

Persoonlijke ontwikkeling

Prioriteit 4:

Verandering en verbreding klassieke bibliotheek

Flankerend beleid

1. Doorgaande leeslijn 0-18

3. en 4. Participatie en zelfredzaamheid (voorheen Basisvaardigheden en maatschappelijke deelname)

5. Leven lang leren

8. Digitale bibliotheek en digitalisering

11. Effectmeting

2. Mediawijsheid

6. Community Librarian Netwerk (voorheen Community en connectie)

9. De (fysieke) Bibliotheek 3.0

12. Conceptontwikkeling en open innovatie

7. Werkplaats (voorheen Technologie en makers)

10. Optimalisatie en transformatie

13. Marketing

14. Kennisdeling

15. Vakdeskundigheid

 

De Innovatiebieb komt voort uit de Innovatieagenda 2016-2018 en is een gezamenlijk initiatief van het netwerk van openbare bibliotheken: lokale bibliotheken en de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB), provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s), de Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) en de Koninklijke Bibliotheek.

Documenten