De Innovatieraad adviseert de KB bij het jaarlijks toekennen van innovatiegelden. Meer informatie over de innovatieraad vind je hier

De Innovatieraad organiseert jaarlijks een presentatiebijeenkomst waar de gehonoreerde projecten zich presenteren.

De raad geeft ook gevraagd en ongevraagd advies over andere innovatieve onderwerpen die spelen in het bibliotheekveld.

De leden zijn afkomstig de openbare bibliotheeksector en uit aanpalende sectoren. De samenstelling van de Innovatieraad vind je hier.