De Innovatieraad adviseert de KB bij het jaarlijks toekennen van innovatiegelden. Meer informatie over de innovatieraad vind je hier

De Innovatieraad organiseert jaarlijks een presentatiebijeenkomst waar de gehonoreerde projecten zich presenteren.

De raad geeft ook gevraagd en ongevraagd advies over andere innovatieve onderwerpen die spelen in het bibliotheekveld.

De leden zijn afkomstig de openbare bibliotheeksector en uit aanpalende sectoren. De samenstelling van de Innovatieraad is als volgt:

  • - Erna Winters - Bibliotheek Kennemerwaard (voorzitter)
  • - Theo Peeters - Theek5
  • - Jacques Malschaert - Bibliotheekservice Fryslân
  • - Roel Simons - Filmmaker en participatie-expert
  • - Marina Polderman - Noord-Oost Brabantse bibliotheken
  • - Klaas Jan Mollema - Hogeschool Leiden
  • - Liesbeth Vogelaar - Bibliocenter