Innovatie openbare bibliotheken 2019

De bibliotheeksector innoveert, meer dan ooit. Lokale bibliotheken ontwikkelen nieuwe projecten, werkwijzen en geven vorm aan nieuwe onderwerpen. Het hele openbarebibliotheeknetwerk is hier bij betrokken.

Bron van innovatie zijn de ideeën die ontstaan bij de lokale bibliotheek, door goede ideeën van bibliotheekmedewerkers, vanuit de vragen van klanten, door inspiratie van buitenaf. De Innovatiebieb is bedoeld om alle ideeën en innovatieve projecten die zijn ontwikkeld met elkaar te delen, om elkaar te inspireren en op weg te helpen: bibliotheken kunnen met hun projecten en programma’s verder bouwen op wat elders is ontwikkeld.

De Wsob legt veel nadruk op innovatie met een sterke rol voor de Provinciale Ondersteuningsinstellingen (POI’s) die verantwoordelijk zijn voor de innovatie van de lokale bibliotheek.

In gesprek met het openbarebibliotheekveld en de drie overheidslagen is in 2016 de Innovatieagenda en in 2017 de Actieagenda innovatie tot stand gekomen. De Actieagenda beschrijft de uitvoering van de Innovatieagenda met een centrale rol voor de POI’s. De POI’s geven als moderator vorm aan de innovatiefasen (idee, experiment, implementatie) langs de lijnen van 13 thema’s. De samenwerkende POI’s (SPN) zijn hiervoor met een programma innovatie gestart.

Route 2020 is een landelijk innovatietraject, ontwikkeld vanuit de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB). Route 2020 is eind 2017 in de oude vorm afgesloten en in 2018 voortgezet, gerelateerd aan de Actieagenda. Route 2020 heeft een succesvolle methodiek ontwikkeld met regiogidsen, parels en proeftuinen en pleisterplaatsontmoetingen.  Bedoeling is om de sterke kanten van Route 2020 voor het openbarebibliotheeknetwerk vast te houden.

De Koninklijke Bibliotheek financiert met de innovatiegelden van de Innovatieraad elk jaar een aantal innovatieprojecten en draagt ook verder bij aan innovatie: met digitale toepassingen als de Innovatiebieb en het kennisdeelplatform BiebtoBieb, het bibliotheekcongres en de ondersteuning van projecten via Van bibliotheek naar beter.